3 Niedziela po Trójcy Świętej 25.06.2023

ks. A. Krzykowski