3 Niedziela po Trójcy Świętej 25.06.2023

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy aby szukać i zbawić to, co zginęło”. Ewangelia Łukasza 19,10

Tekst: Jonasz 3,10; 4,1-11
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

 • 02.07.2023. – 4 Niedziela po Trójcy ŚwiętejJaworze 8.00
  Świętoszówka 10.00 Pamiątka Założenia i Poświęcenia Kaplicy. Słowo Boże zwiastować będzie ks. dr Alfred Borski ze Skoczowa
 • 09.07.2023. – 5 Niedziela po Trójcy ŚwiętejŚwiętoszówka 7.30 ;
  Jasienica 9.00 z komunią świętą;
  Jaworze 10.30

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00.

4. PTEw zaprasza na spotkanie 3 lipca 2023 o 18.00 w Sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: „Ewangeliccy Serbołużyczanie: przeszłość i teraźniejszość”. Temat przedstawi dr Jerzy Krzyszpień.

5.  Od 2 do 9 lipca odbywać się będzie Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Szczegóły na plakacie.

6. Parafia organizuje wycieczkę do Izraela w terminie od 3 do 10 lutego 2024. Szczegółowy program jest na stronie internetowej i w kancelarii parafialnej. Zgłoszenia do końca czerwca tego roku. koszt 1260 dolarów amerykańskich. Zapisy i dalsze informacje w kancelarii parafialnej lub u ks. W. Wantuloka.

7. 13 września środa, o 10.00 odbędzie się w Krakowie nabożeństwo otwierające Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej. Parafia organizuje wyjazd na to nabożeństwo połączone z wycieczką do Krakowa. Zapisy w kancelarii parafialnej. Organizatorzy proszą o szybką deklarację w celu wydrukowania identyfikatorów pozwalających na wejście do Centrum Kongresowego gdzie odbywać się będzie nabożeństwo.

8. W cyklu modlitw o kościoły członkowskie ŚFL dziś modlimy się o Kościół w Brazylii.

9. Do odebrania w kancelarii parafialnej są zdjęcia konfirmacyjne oraz pamiątkowe zdjęcie z jubileuszu złotej i diamentowej konfirmacji.

10. Tegoroczne półkolonie dla dzieci odbędą się w terminie od 10 do 16 lipca 2023 w godz. 9.00 do 13.00 w Jaworzu dla dzieci w wieku szkolnym. Koszt 100 złotych. Zapisy w kancelarii parafialnej. Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe na organizację półkolonii. Są otwarte listy na ten cel.

11. Otrzymaliśmy od Biskupa Kościoła następującą informację: Ponieważ po przeprowadzonych wyborach na kolejną kadencję proboszcza pomocniczego wpływają do mnie pisma z prośbą o wysłuchanie od parafian i członków Rady Parafialnej. Wychodząc naprzeciw zapraszam wszystkich zainteresowanych parafian, oczywiście członków Rady Parafialnej na spotkanie w dniu 1 lipca 2023 r. o godz. 11.00 (sobota) w Parafii w Jaworzu.

12.  Z karty żałobnej:

 • Zmarła śp. Helena Mendrok z domu Pietroniec zamieszkała w Jaworzu.
  Pogrzeb odbył się w czwartek 22.06.2023 w Jaworzu.
 • Zmarł śp. Wilhelm Koenig zamieszkały w Świętoszówce.
  Pogrzeb odbył się w piątek 23.06.2023 w Świętoszówce.