14 Niedziela po Trójcy Świętej 18.09.2022

ks. W. Wantulok