5 Niedziela po Wielkanocy 05.05.2024

„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski”. Psalm 66,20

Tekst: 2 Mojżeszowa 32,7-14 
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 09.05.2024 – Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Jaworze 17.00

  • 12.05.2024 – 6 Niedziela po Wielkanocny

Jaworze 9.00 z komunią św. – Konfirmacja

W przyszłą niedzielę szkółki niedzielne są odwołane.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie wspominającej swoich zmarłych, dar od OSP Jaworze.

3. Zajęcia w tygodniu o stałych porach:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00,

4. Do Świąt Zesłania Ducha Świętego Kościół prowadzi zbiórkę na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

5. PTEw zaprasza na spotkanie 6 maja 2024 o 18:00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: Rody Magnackie na Górnym Śląsku. Temat przedstawi: dr Arkadiusz Puzio – Podrucki.

6. Zapraszamy na Warsztaty Plastyczne na Dzień Matki dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży. Warsztaty odbędą się w piątek 24 maja o 17.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Ze względów organizacyjnych obowiązują wcześniejsze zapisy w kancelarii parafialnej.

7. Z karty żałobnej:

  • W wieku 91 lat zmarła śp. Helena Bebek z domu Pyka zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 04.05.2024 w Jasienicy.
  • W wieku 82 lat zmarła śp. Stefania Ogrodnik z domu Kliber, zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 06.05.2024 o 15.00 z kościoła w Jasienicy.