8 Niedziela po Trójcy Świętej 07.08.2022

ks. A. Krzykowski