8 Niedziela po Trójcy Świętej 07.08.2022

„Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda” Efezjan 5,8-9

Tekst:  Ewangelia Marka 12,41-44        
ks. A. Krzykowski
      

1. Porządek nabożeństw:

  • 14.08.2022 – 9 Niedziela po trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30 z komunią świętą;

Jasienica 9.00 z komunią świętą

Jaworze 10.30 z komunią świętą i nabożeństwo wieczorne o 18.00

  • 21.08.2022 – 10 Niedziela po trójcy Świętej

240 Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Jaworzu. Uroczyste nabożeństwo z udziałem biskupa Kościoła Jerzego Samca o 10.00.

2. Dziękujemy za dary na kościół, za opłacone składki kościelne, rodzinie wspominającej swoich umarłych.

3. PZK w Goleszowie 15 sierpnia o 10.30. kazanie ks. Paulina Hławiczka-Trotman z Wielkiej Brytanii. O 8.30 poranek pieśni i muzyki religijnej.

4. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru w obecnym składzie o 18.00, a powiększonego o 19.00;

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00.

5. PTEw zaprasza na dwudniową wycieczkę do Łodzi i Żyrardowa w dniach 1-2 września. Cena 250 złotych. Zapisy do 15 sierpnia w kancelarii parafialnej.

6. W związku z remontem, który prowadzony jest na plebanii, kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie z ks. A. Krzykowskim.

7. W tym roku chór parafialny obchodzi 110 rocznicę swojej działalności, a Zespół Cantate 25-lecie. Te jubileusze pragniemy uczcić galowym koncertem w sobotę przed Pamiątką Poświęcenia Kościoła, 20 sierpnia. Chcemy, aby ten jubileusz był nie tylko radością obecnego składu chóru, ale także tych wszystkich, którzy przez jakiś czas byli jego członkami. Pragniemy, aby w jubileuszowym koncercie wzięli udział byli członkowie chóru. Próba we wtorek o 19.00 w kościele w Jaworzu.

8. W poniedziałek za tydzień tj. 15 sierpnia zapraszamy na nabożeństwo w „Leśnym Kościele” na zboczu „Wysokiego”. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 11.00. wspólne wyjście z parkingu przy leśniczówce w Jaworzu o 9.30.

9. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna.