Ostatnia Niedziela po Epifanii 30.01.2022

ks. W. Wantulok