3 Niedziela przed końcem roku kościelnego 07.11.2021

„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani” Ewangelia Mateusza 5,9

Tekst: Psalm 85      
 ks. A. Mendrok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj prosić  będziemy o ofiarę na diasporę naszego Kościoła.
  • 14.11.2021 –Przedostatnia niedziela roku kościelnego

Jasienica 8.00 z komunią świętą;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10:00

  • W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie szkółka dla grupy młodszej, dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na prace remontowe przy starej szkole w Jaworzu, za dar od rodzin wspominających swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- w poniedziałek lekcje religii dla szkół śr4ednich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w Jasienicy o 18.00,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00,

4. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel. Zachęcamy i prosimy o ofiary na ten cel.

5. Jeszcze tydzień potrwa akcja charytatywna „Prezent pod choinkę”. Paczki wielkości pudełka po butach przeznaczone będą dla dzieci z Ukrainy i Białorusi. Stosowne ulotki można otrzymać w kancelarii parafialnej lub na stronie internetowej cme.org.pl. Można również opłacić wirtualną paczkę wpłacając 60 złotych. Środki na wirtualną paczkę można wpłacać do końca listopada.

6. PTEw zaprasza na spotkanie 8 listopada w poniedziałek o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: Ks. Marcin Luter przed Sejmem w Wormacji. Temat przedstawi ks. Andrzej Mendrok z Jasienicy.

7. Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić na koncert zespołu Pastores w niedzielę 14 listopada o 17.00 w kościele w Jaworzu.

8. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna. Prenumerata na przyszły rok wynosi 140 złotych, na półrocze 70 złotych.