3 Niedziela przed końcem roku kościelnego 07.11.2021

ks. A. Mendrok