17 Niedziela po Trójcy Świętej 26.09.2021

„Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.” 1 Jana 5,4

Tekst: Rzymian 10,9-17   
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 03.10.2021 – Dziękczynne Święto Żniw

Jaworze 10.00 z komunią świętą.

Prosić będziemy o ofiarę, na nasze domy opieki. Prosimy o składanie darów w naturze na przyozdobienie żniwnego ołtarza.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na prace remontowe przy starej szkole w Jaworzu, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00.

4. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel. Czekają nas prace wykończeniowe ubikacji i dokończenie tynkowania ściany zachodniej. Prace te będą wymagały znacznych środków finansowych. Zachęcamy i prosimy o ofiary na ten cel.

5. W dniach 8-10.10.2021 w Pszczynie odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Zapisy w kancelarii parafialnej i u ks. Krzykowskiego do środy. Szczegóły i program Zjazdu na stronie internetowej cme.org.pl.

6. Zapraszamy na „Kolację dla kobiet”, która odbędzie się w sobotę 9 października o 16.00 w hotelu „Jawor”. Temat: „Kim jestem?” przedstawi diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Oprawę muzyczną zapewni Zespół Cantate. Koszt udziału 20 złotych. Zostało kilka miejsc. Zapisy w kancelarii parafialnej i u Anny Wantulok.

7. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 4 października o 18.00 w „Szumnym Gościńcu” przy ul. Zajęczej 51 w Jaworzu. Temat spotkania „Jan Amos Komeński – reformator szkolnictwa i przywódca Braci Czeskich w 350 rocznicę śmierci” przedstawi dr Józef Szymeczek z Zaolzia.