17 Niedziela po Trójcy Świętej 26.09.2021

ks. W. Wantulok