15 Niedziela po Trójcy Świętej 12.09.2021

ks. A. Krzykowski