Pamiątka Poświęcenia Kościoła w Jaworzu 15.08.2021

ks. Tomasz Bujok
ks. W. Wantulok
ks. A. Krzykowski