6 Niedziela po Wielkanocy 24.05.2020 – [nabożeństwo mp4 + ogłoszenia]

„A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę”.  Ew. Jana 12,32


Tekst: Jeremiasz 31,31-34
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

W oparciu o decyzję Diecezjalnej Konferencji Duchownych nabożeństwa na terenie naszej Diecezji rozpoczynamy od przyszłej niedzieli 31 maja. Ze względu na ograniczenia liczby uczestników nabożeństwa odbędą się w Jasienicy i w Jaworzu. W Jaworzu może uczestniczyć 74 osób, w Jasienicy 25 osób.

Nabożeństwa w Jaworzu odbędą się o 10.00 i 17.00 a w Jasienicy o 8.00 i 15.30. Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa na najbliższe nabożeństwa trzeba będzie się zapisać na listę, która prowadzona będzie od poniedziałku w kancelarii parafialnej. Będzie również lista na nabożeństwa na poniedziałek na drugie święto Zesłania Ducha Świętego w Jasienicy o 16.00 i w Jaworzu o 17.30. Na nabożeństwa uczestnicy zabierają własne śpiewniki, obowiązują maseczki, przy wejściu obowiązkowa dezynfekcja rąk. Członkowie Rady Parafialnej wskazywać będą przygotowane miejsca gdzie uczestnicy będą siedzieć.

Zapraszamy na nabożeństwa na naszą stronę internetową, gdzie możemy spotkać się razem ze sobą wokół Słowa Bożego w niedzielę 31 maja nagrane nabożeństwo zostanie umieszczone o 15.00. Nabożeństwo w 3 programie TVP o 13.00 z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie.
Zapraszamy dzieci na szkółki niedzielne na facebooku szkółki niedzielnej w Jasienicy, facebooku luteranie lub youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uswTigxfckE.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, jak również za niedzielne kolekty, które wpływają na nasze konto bankowe. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Parafię w tym trudnym czasie. Z całego serca dziękujemy. Jeśli ktoś chciałby swoją ofiarę złożyć na rzecz Parafii numer konta bankowego może znaleźć na naszej stronie internetowej.

3. Dyżury w kancelarii parafialnej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 i 16.00-18.00.

4. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz. 20.00 o ustanie koronowirusa. Modlitwa ta odbywa się w wielu parafiach naszej diecezji i trwać będzie do końca czasu zagrożenia. Modlitwie tej będą towarzyszyło brzmienie dzwonów w naszych kościołach i kaplicach.

5. Kończymy zbiórkę na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Dziękujemy za dary, które wpływają na ten cel.

6. Zgodnie z wprowadzonymi ostatnio zarządzeniami wszystkie pogrzeby w parafii będą odbywały się w dalszym ciągu tylko na cmentarzu przy obecności do 50 osób z zachowaniem odpowiednich odległości.

7. Prenumerata Zwiastuna na 2 półrocze w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

8. Zapowiedzi:
Filip Michnik – urodzony w Bielsku-Białej, syn Jana i Marii z domu Wiencek; zamieszkały w Jasienicy 88 i Karolina Byrt – urodzona w Bielsku-Białej, córka Jana i Doroty z domu Chmiel zamieszkała w Szczyrku ul. Wiślańska 62.