Apel Diakoni Kościoła

apel-z-diakonii-polskiej-pomoc-w-sytuacji-zagrozenia-epidemiologicznego