3 Niedziela Postu (Oculi) 15.03.2020 [słowo na niedziele + ogłoszenia]

„Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego”  Łukasza 9,62

Tekst: Ewangelia Łukasza 9,57-62 
ks. W. Wantulok

  1. Porządek nabożeństw:

Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Diecezji odwołuje się wszystkie nabożeństwa niedzielne i tygodniowe do 31 marca 2020 roku

Zachęcamy do nabożeństw domowych, do modlitwy. W niedzielę o 13:00 będzie transmitowane nabożeństwo w TVP 3.

 

  1. Trwa akcja charytatywna „Skarbonka Diakonijna. Tegoroczna akcją odbywa się pod hasłem „Dar juniora dla seniora”. Akcja potrwa do Wielkiego Tygodnia.

 

  1. Z karty żałobnej:

W wieku 76 lat zmarł śp. ks. Jan Szklorz zamieszkały Jaworzu.

Pogrzeb odbył się w sobotę 14.03.2020 w Ustroniu.

W wieku 53 lat zmarł śp. Krzysztof Raszka, zamieszkały Jaworzu.

Pogrzeb odbył się w sobotę 14.03.2020 w Jaworzu.

W wieku 91 lat zmarł śp. Karol Pieszka zamieszkały Jasienicy

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 16.03.2020 o 14.00 z kościoła
w Jasienicy.

W wieku 74 lat zmarł śp. Jan Gryczka zamieszkały w Bielsku-Białej.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 17.03.2020 o 12.00 z kościoła w Jaworzu na cmentarz w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów związanego
z ogłoszeniem stanu epidemicznego liczba uczestników zgromadzeń
w tym pogrzebów nie może być większa niż 50 osób. Prosimy rodziny
o dostosowanie się do tych regulacji prawnych.

 

  1. Zmarł śp. bp Janusz Narzyński

14 marca 2020 r., w dniu swoich 92. urodzin, zmarł bp Janusz Narzyński. W latach 1975–1991 był zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a w latach 1983–1986 prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Biskup Janusz Narzyński urodził się 14 marca 1928 w Warszawie jako syn Teofila i Elżbiety z domu Orivo. W latach 1949–1953 studiował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. 6 maja 1956 został ordynowany na duchownego przez biskupa Karola Kotulę. Do 1958 był wikariuszem parafii w Mrągowie, następnie jako stypendysta Światowej Federacji Luterańskiej studiował w Getyndze. Po powrocie do kraju był katechetą Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, zaś od 1965 był wikariuszem zwierzchnika Kościoła biskupa Andrzeja Wantuły. 23 lutego 1975 Kolegium Wyborcze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wybrało go Biskupem Kościoła. 6 kwietnia 1975 został konsekrowany w kościele św. Trójcy w Warszawie; zastąpił na tym urzędzie biskupa Andrzeja Wantułę. Od 22 marca 1983 do 18 grudnia 1986 był prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Był jednym z trzech (obok ks. Bronisława Dembowskiego i ks. Alojzego Orszulika) obserwatorów kościelnych Obrad Okrągłego Stołu. W 1991 roku poprosił Synod Kościoła o przeniesienie go w stan spoczynku. Uroczyste pożegnanie odbyło się 2 maja 1991 roku. Dzień później odbyła się konsekracja nowego zwierzchnika Kościoła bp Jana Szarka. Bp Janusz Narzyński jest uważany za jednego z najwybitniejszych znawców historii i teologii Marcina Lutra oraz Reformacji w Polsce. Stał na czele Komitetu Organizacyjnego całorocznych obchodów jubileuszu 500-lecia urodzin Lutra. Od 1949 do 1993 był pracownikiem naukowym Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Za działalność naukową i ekumeniczną Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bratysławie nadał mu tytuł doktora honoris causa. Był w związku małżeńskim ze zmarłą w lipcu 2019 roku, Barbarą Enholc, do 2003 roku dyrektor Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Informacja o uroczystościach żałobnych będzie podana w terminie późniejszym.