1 Święto Bożego Narodzenia – 10:00 – 25.12.2019 – nabożeństwo mp4

ks. W. Wantulok
mgr Anna Wantulok