Niedziela Wieczności 24.11.2019

 „Niechaj biodra wasze będą przepasana i świece zapalone”. Ewangelia Łukasza 12,35

Tekst: Ewangelia Mateusza 25,1-13
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 01.12.2019 – 1 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią św.

Jaworze 9.00 Spowiedź i komunia święta.

Jaworze 10.00 nabożeństwo Słowa. Nabożeństwo z liturgią młodzieżową

Świętoszówka 10.00 z komunią św.

„Betania” 10.00 z komunią św.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne; rodzinie wspominającej swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.30,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 17.30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa starsza o 9.00,

- nabożeństwa szkółki niedzielnej odbywają się równolegle do nabożeństw z wyjątkiem „Betanii”. Jasienica 8.00; Jaworze i Świętoszówka 10.00; w „Betanii” o 8.30. Zapraszamy wszystkie dzieci.

4. 1 grudnia o godz. 10.00 w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się inauguracja jubileuszowej 20 edycji ekumenicznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2019 – Świeca Wigilijna.

5. 7 grudnia sobotę o 17.00 w Jaworzu odbędzie się międzyparafialne spotkanie młodzieży z parafii w Starym Bielsku, Bielsku i Białej. Bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie naszą młodzież.

6. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna. Prenumerata Zwiastuna na 2020 rok: 126 złotych; pierwsze półrocze 63 złote.

7. Jest wystawiony duży kontener przy cmentarzu. Prosimy o uprzątnięcie grobów z pozostałości po 1 listopada aby zapełnić kontener, który będzie stał do czwartku 28 listopada.