6 Niedziela Postu Palmarum 14.04.2019

„Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. Ewangelia Jana 3,14-15

Tekst:  Izajasz 50,4-9    
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw: 

  • 18.04.2019 – Wielki Czwartek

Jasienica godz. 16.00;

Jaworze godz. 17.00;

Świętoszówka godz. 17.30;

Wszystkie z komunią świętą.

  • 19.04.2019 – Wielki Piątek

Jasienica godz. 8.00 z komunią świętą;

Jaworze godz. 9.00 spowiedź i komunia święta; 10.00 nabożeństwo Słowa;

Jaworze godz. 17.00 z komunią świętą.

  • 21.04.2019 – Wielkanoc

Jasienica godz. 10.00;

Jaworze godz. 10.00;

„Betania” godz. 10.00;

  • 22.04.2019 –  Poniedziałek Wielkanocny

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

3. Nastąpiła zmiana godzin urzędowania kancelarii parafialnej. Do południa kancelaria czynna jest od 10.00 do 12.00.

4. W tym tygodniu kończymy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji.

5. Zapraszamy na wieczór pasyjny, który odbędzie się dzisiaj w kościele w Jaworzu o 16.00. Szczegóły wieczoru na plakacie w gablocie i na stronie internetowej parafii.

6. Do nabycia jest świąteczny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

7. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna.