1 Niedziela po Epifanii 13.01.2019

„Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi”. Rzymian 8,4

Tekst: Jozue 3,5-11.17  
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 20.01.2019 – 2 Niedziela po Epifanii

Jasienica 8.0;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

„Betania” 10.00;

Wszystkie nabożeństwa z komunią świętą.

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W „Betanii” o 8.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 15.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 18.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza 8.00; grupa starsza 9.15.

3. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

4. 01.02.2019 – koncert Eleni w kościele w Jaworzu o g. 17:00.