Święto Epifanii 06.01.2019

„Ciemność ustępuje, a  światłość prawdziwa już świeci”. 1 Jana 2,8

Tekst: Ewangelia Mateusza 2,1-12 
ks.  A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 13.01.2019 – 1 Niedziela po Epifanii

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00.

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W „Betanii” o 8.30. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 18.00.

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,

3. PTEw zaprasza na noworoczne spotkanie 7 stycznia 2019 o 18.00. Temat „Uzdrowienie człowieka i planety” przedstawi ks. prof. Marek Jerzy Uglorz.

4. Do nabycia świąteczny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

5. Zapraszamy na wieczór kolęd dzisiaj o 16.00. Serdecznie zapraszamy.

6. 01.02.2019 – koncert Eleni w kościele w Jaworzu o g. 17:00.

7. Z karty żałobnej:

  • W wieku 94 lat zmarła śp. Helena Mikler z domu Błahut, zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 07.01.2019 o 13.00 z kościoła w Jaworzu.