Wieczór Kolęd 07.01.2018 – nabożeństwo mp4

- Zespół „Big Band” Stanisława Urbana z Jasienicy
– dzieci ze szkółki niedzielnej w Jasienicy;
– Zespół „Cantate”,
– Chór Ewangelicki;