2 Niedziela po Epifanii 14.01.2018

„Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa”.  Ewangelia Jana 1,17

Tekst: 1 Koryntian 2,1-10    
ks. W. Wantulok
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 21.01.2018 – Ostatnia Niedziela po Epifanii

Jasienica 8:00 z komunią św.,

Jaworze 10:00 z komunią św.;

Świętoszówka 10:00 z komunią św.,

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15:00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16.30,

- we czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży o 18.00 w Jaworzu,

3. 21 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 Koncert Kolęd w wykonaniu Damiana Holeckiego. Koncert pod patronatem wójta Gminy Jaworze.

4. Dzisiaj po nabożeństwie w Jaworzu harcerze kwestować będą na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy