18 Niedziela po Trójcy Świętej 25.09.2016

„A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego”.  1 Jana 4,21

Tekst: Rzymian 14,17-19   
student  teologii J. Sajdok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo w Jasienicy o 18.00.
  • 02.10.2016 – Dziękczynne Święto Żniw

Jaworze  o 9:00 spowiedź i komunia święta,

 o 10:00 dziękczynne nabożeństwo z ofiarą ołtarzową na nasze domy opieki.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 16.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17:30,

- we czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa starsza o 9.15; grupa młodsza o 8.00

3. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna

4. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 3 października o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat: 100 rocznica powstania kościoła w Wieszczętach. Historię powstania i czasy współczesne przedstawi ks. Piotr Janik.

5. Zapowiedzi: Szymon Marcin Tyrna urodzony w Bielsku – Białej, syn Ryszarda i Renaty z domu Macura, zamieszkały w Jasienicy ul. Wiejska 16, wyznania ewangelickiego i Brygida Dorota Żbel, urodzona w Bielsku – Białej, córka Ryszarda i Doroty z domu Odoj, wyznania rzymsko – katolickiego, oboje stanu wolnego.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 58 lat zmarł śp. Władysław Heinrich zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w piątek 23.09.2016 w Jasienicy.
  • W wieku 80 lat zmarła śp. Bronisława Labza z domu Malec, zamieszkała w Rudzicy.Pogrzeb odbył się w sobotę 24.09.2016 w Jasienicy.