18 Niedziela po Trójcy Świętej 25.09.2016 – nabożeństwo mp4

student teologii Jarosław Sajdok