2 Niedziela po Trójcy Świętej 05.06.2016

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”. Ewangelia Mateusza 11,28

Tekst: Efezjan 217-22   
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 12.06.2016– 3 Niedziela po  Trójcy Świętej

Jaworze 10:00;

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Świętoszówka 10.00 z komunią św.;

„Betania” 10.00 z komunią św.

2. PZK w Białej 12 czerwca o 10.00. Kazanie ks. Roman Kluz z Brennej.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 15.00

- w poniedziałek spotkanie Koła Pan w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17:30,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18:00

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00

- w piątek spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8:00.

 4. Rozpoczął się remont elewacji „starej szkoły” w Jasienicy. Są wystawione listy ofiar na rzecz tego remontu.

 5. PTEw zaprasza na spotkanie jutro o 18.00. Temat spotkania: Rok 2016 – rokiem Kościoła. Kościół dziś – Kościół jutro. Temat przedstawi ks. Marcin Brzóska z Świętochłowic.

6. PTEw organizuje wycieczkę do Mosznej i Opola w dniu 17 czerwca. koszt 60 złotych. Szczegóły w gablocie parafialnej.

7. Zapowiedzi: Mateusz Leszek Luks urodzony w Pszczynie, syn Leszka Niedziela i Krystyny Luks, zamieszkały Goczałkowice Zdrój ul. Główna 110, i Klaudia Cholewik urodzona w Bielsku – Białej, córka Piotra i Adeli z domu Białoń, zamieszkała Biery 121, oboje wyznania ewangelicko – augsburskiego, stanu wolnego.