22 Niedziela po Trójcy Świętej 01.11.2015

,,U ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano”.  Psalm 130,4

Tekst: Ewangelia Mateusza 18,21-35     
 ks. Andrzej Krzykowski 

1. Porządek nabożeństw:

  • 08.11.2015 –  3 Niedziela przed końcem roku kościelnego

Jaworze 10:00;

Jasienica 8.00 z komunią świętą;

Świętoszówka 10.00 z komunią świętą,

Betania 10.00 z komunią świętą

Prosić będziemy o złożenie ofiary na rzecz obozów przejściowych dla uchodźców w Libanie i Syrii.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki, rodzinie wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00 grupa starsza,

4. PTEw zaprasza na spotkanie jutro o 18.00. Temat: „Architektura ewangelickich kościołów”. Temat przedstawi ks. Karol Macura z Drogomyśla.

5. W niedziele 08.11.2015 o g. 17:00 Akademia Reformacyjna w kościele w Jaworzu. W czasie Akademii zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia dla dzieci uczestniczących w konkursie plastycznym „solus Christus”. Zapraszamy.

6. Do nabycia nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

7. Do nabycia są nowe śpiewniki pogrzebowe. Od listopada w czasie pogrzebów w użyciu będą podawane tylko numery pieśni z nowego śpiewnika.

8. Kończymy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji.

9. Zachęcamy do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę”. Szczegóły na plakacie. Ulotki są włożone do informatora parafialnego lub można je otrzymać w kancelarii parafialnej. Paczki zbieramy do 10 listopada.

10. Z karty żałobnej: śp. Agnieszka Ryrych z domu Kukla, urodzona 21.01.1935 w Jaworzu, zamieszkała Jasienica 334, zmarła 29.10.2015 w Jasienicy w wieku 80 lat, w małżeństwie z Janem Ryrychem 38 lat, wdową 21 lat.

Pozostali: syn, synowa, brat z rodziną, 2 chrześniaczki, 3 chrześniaków z rodzinami, ze str. męża: rodzina po zmarłej siostrze, kuzynostwo z obu stron, dalsza rodzina.

Pogrzeb odbył się wczoraj 31.10.2015 w Jaworzu.

11. Wspomnienia:

śp. Irena Chrzanowska                       20/2015 Jaworze

śp. Gustaw Rucki                                 21/2005 Świętoszówka

śp. Roman Rucki                                  –/2007 Świętoszówka

Wspomnienia

Jaworze

Wspominamy śp. Irenę Chrzanowską z domu Cichy ur. 14.10.1942 w Jaworzu, zamieszkała w Jaworzu ul. Zdrojowa 139, zmarła 05.09.2015 w Bielsku – Białej w wieku 73 lat, w małżeństwie z Janem Chrzanowskim 47 lat.

Wspominają: mąż, syn, synowa, 2 wnucząt, siostra z rodziną, kuzynostwo, ze str. męża: brat z bratową, siostrzenica z mężem, dalsi krewni.

 ******************************************

Świętoszówka

W 10 rocznicę wspominamy śp. Gustawa Rucki ur. 27.03.1927 w Wieszczętach, zam. Świętoszówka 49, zmarł 07.10.2005 w Świętoszówce w wieku 78 lat, w małżeństwie z Janiną z d. Mikler 56 lat.

Wspominają: żona, syn, 3 wnucząt, dalsi krewni

Wspominamy jego syna śp. Romana Rucki ur. 29.05.1951 w Bielsku-Białej, zam. Bielsko – B ul. Sobieskiego 432/13, zmarł 29.12.2007 w Bielsku -Białej w wieku 56 lat.

Wspominają: syn, matka, brat