19 Niedziela po trójcy Świętej 11.10.2015 r. – nabożeństwo mp4

Ks. A. Krzykowski, Pieśni: 585, 809, 937, 761, 236, introit 74