19 Niedziela po Trójcy Świętej 11.10.2015

,,Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony”. Jeremiasz 17,14

Tekst: Ewangelia Marka 2,1-12   
 ks. Andrzej Krzykowski 

1. Porządek nabożeństw:

  • 18.10.2015 –  19 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 10:00 i 18.00;          

Jasienica 8.00;

Świętoszówka 10.00

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna odwołana,

4. W gablocie parafialnej i na stronie internetowej jest apel Diakonii Kościoła związany z pomocą dla uchodźców

5. Do nabycia nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

6. W październiku prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

7. Zachęcamy do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę”. Szczegóły na plakacie. Ulotki są włożone do informatora parafialnego lub można je otrzymać w kancelarii parafialnej.

8. 17 października (sobota) odbędzie się koncert jubileuszowy z okazji 30 -lecia Diecezjalnej Orkiestry Dętej pod batutą Adama Pasternego. Koncert odbędzie się w Kościele Zbawiciela w Bielsku o godz. 17.00.

9. Wspomnienia:

śp. Kajzar Paweł                  19/2014 Jasienica

śp. Kajzar Emilia                  6/2005 Jasienica

śp. Piotr Stroka                    19/2015 Jaworze

śp. Urszula Brudny             17/2015 Jaworze

śp. Ryszard Kubala             21/2014 Jaworze

śp. Paweł Mikler                 37/1985 Jaworze

Jasienica

Wspominamy śp. Pawła Kajzara ur. 13.03.1935 w Jasienicy, zamieszkały Jasienica ul. Strumieńska 179, zmarł 23.08.2014 w Cieszynie w wieku 79 lat, w małżeństwie 47 lat, wdowcem był 9 lat.

Wspominają: córka, mąż, wnuk, córka z towarzyszem życia, rodziny po zmarłych 2 siostrach i bracie, ze str. żony: brat z rodziną, rodzina po zmarłym bracie, dalsi krewni.

Wspominamy jego małżonkę śp. Emilię Kajzar z domu Stekla, urodzona 05.10.1936 w Jaworzu, zmarła 17.03.2005 w Jasienicy w wieku 69 lat.

****************************************************

Jaworze

Wspominamy śp. Piotra Strokę urodzony 18.05.1963 w Jaworzu, zamieszkały Bielsko – Biała ul. Storczyków 43, zmarł 22.08.2015 w Bielsku – Białej w wieku 52 lat, w małżeństwie z Krystyną z domu Iskrzycka 27 lat.

Wspominają: żona, 3 córki z przyjaciółmi, rodzice, siostra, siostra z rodziną, brat z rodziną, rodzice chrzestni, wujostwo, kuzynostwo, ze str. żony: rodzice, siostra z rodziną, brat z rodziną, bratanek, babcia, wujostwo i kuzynostwo.

****************************************************

Wspominamy śp. Urszulę Brudny z domu Sobczak, urodzona 06.04. 1941 w Katowicach, zamieszkała Bielsko – Biała ul. Miętowa 40, zmarła 13.07.2015 w Katowicach w wieku 74 lat, w małżeństwie z Janem Brudnym 43 lata.

Wspominają: mąż, córka, zięć, wnuk, 2 braci z rodzinami, rodzina po zmarłym bracie, dalsi krewni.

*****************************************************

Wspominamy śp. Ryszarda Kubalę, ur. 16.01.1959 w Jaworzu, zamieszkały Jaworze ul. Cieszyńska 361/44, zmarł 29.08.2014 w Bielsku – Białej w wieku 55 lat, w małżeństwie z Grażyną z d. Zipser 35 lat.

Wspominają: żona, córka, syn, zięć, wnuczka, siostra z rodziną, ze str. żony: matka, brat z rodziną, kuzynostwo z obu stron, dalsi krewni.

*****************************************************

W 30 rocznicę wspominamy Pawła Miklera ur. 15.03.1932 w Międzyrzeczu, zamieszkały Bielsko – Biała ul. Średnia 35a, zmarł 06.10.1985 w Bielsku – Białej w wieku 53 lat, w małżeństwie z Katarzyną z domu Mikler 28 lat.

Wspominają: żona, 2 synów, córka, synowa, 4 wnucząt, dalsi krewni.