Wspomnienie ks. Hermana Kotschego

„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.”  Hebr. 13,7

Historia Kościoła pisana jest postaciami, które swoje życie zamieniają w służbę dla Chrystusa wobec bliźnich. Historia Parafii to często świadectwo służby kolejnych proboszczów.

W dziejach jaworzańskiej parafii byli proboszczowie, którzy tylko przez chwilę w swojej służbie zatrzymali się w jaworzańskim zborze. Byli i tacy, którzy kilkadziesiąt lat byli duchowymi przewodnikami dla ewangelików w Jaworzu, Jasienicy, Świętoszówce, Bierach, Grodźcu, Wieszczętach, Łazach, a wcześniej jeszcze Międzyrzecza i Pogórza.

Chcemy pamiętać o tych, którzy tworzyli historię naszego zboru. Dlatego pragniemy wspomnieć sylwetkę Hermana Juliusza Kotschyego w 200 rocznicę jego urodzin.

Ks. Herman Kotschy urodził się 7 marca 1815 roku w Ustroniu . Był synem  ks. Karola Kotschego i z matki Julii z domu Schimko. Miał dwóch braci i trzy siostry. Brat Oskar  był pastorem zaś Teodor był słynnym przyrodnikiem i podróżnikiem badającym tereny Afryki i Azji.

Studia teologiczne odbył na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Wiedniu, po czym został ordynowany w Brnie w 1837 roku.  W Jaworzu został instalowany na proboszcza w 1839 roku, gdzie pełnił swą służbę aż po zgon, to jest do 30 maja 1897 roku.

Ożenił się z Ernestyną z domu Ostruschka z Końskiej. Małżeństwo Hermana i Ernestyny Kotschy miało pięcioro dzieci, z których jeden chłopiec zmarł w niemowlęctwie. Zaś syn Karol został również księdzem i był najpierw wikariuszem w Cieszynie a potem duszpasterzował w Gawłowie (Galicja).

Ks. Herman Juliusz Kotschy podjął w Jaworzu wiele poważnych dokonań:

- w 1845 roku wybudował murowany budynek szkolny w Jasienicy,

- w 1849 roku przebudował plebanię w Jaworzu,

- w 1851-1852 przy Domu Modlitwy dobudowana została wieża kościelna,

- dwukrotnie w kościele zostały zamontowane organy,

- w 1867 odbudował i powiększył budynek szkoły ewangelickiej w Jaworzu, który został zniszczony przez pożar;

- założył cmentarze w Jasienicy (1857), w Świętoszówce (1860) i w Jaworzu (1880),

- w 1891 roku na cmentarzu w Jasienicy wybudował kaplicę cmentarną,

- w 1862 roku wprowadził do zbudowanej wieży kościelnej w Jaworzu dwa dzwony, które dołączyły do dzwonu ufundowanego przez hrabiego Arnolda Saint Genois  d’Anneaucourt w 1794 roku dla drewnianej dzwonnicy stojącej opodal Domu Modlitwy,

Ks. Herman Juliusz Kotschy zmarł 30 maja 1897 roku po sześćdziesięciu latach służby. Pochowany został 1 czerwca 1897 roku na cmentarzu ewangelickim w Jaworzu.