2 Niedziela Postu (Oculi) 08.03.2015

 „Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego” Łukasz 9,62

Tekst: Ew. Łukasza9, 57-62
Ksiądz: ks. W. Wantulok

1.Porządek nabożeństw:

  • 15.03.2015 – 4 Niedziela Postu

Jaworze 9.00 Sp. i Kom. Św. 10.00 nabożeństwo Słowa, 18:00

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą;

Świętoszówka 10.00 z Komunią Świętą,

Betania 10:00 z Komunią Świętą

  • Nabożeństwa pasyjne w piątek 13 marca.

Jasienica 16.00; Jaworze 17.30.

Słowem Bożym służyć będzie ks. Roman Kluz z Brennej.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań w Jaworzu o 16.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna dla starszej o 8:00,

- w sobotę próba chórku dziecięcego o 9:30,

- w sobotę spotkanie młodzieży o 16.00 w Jasienicy.

3. Prowadzimy akcję charytatywną Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. W tym roku pod hasłem „Wiara i miłosierdzie”. Skarbonki można zabrać w kancelarii parafialnej.

4. PEA w Białej zaprasza na śniadanie kobiet 14 marca od 9.30 do 13.00 w Hotelu Beskid Park w Bielsku. Cena 30 złotych. Więcej informacji w parafii w Białej.

5. Podziękowanie dla Katarzyny i Marcina Ryrychów za ofiarowanie sprzętu multimedialnego, którym została wyposażona salka parafialna w Jasienicy.

6. Wspomnienia   –  śp. ks. Herman Kotschy