5 Niedziela Postu (Judica) 22.03.2015

 „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.”  Ewangelia Mateusza 20,28

Tekst: Ew. Marka 10, 35 – 45           
Ksiądz: ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dziś prosić będziemy o złożenie ofiary na Diasporę naszego kościoła
  • Dzisiaj jeszcze (22.03.2015 r.) nabożeństwo w Jasienicy o 18.00
  • 29.03.2015 – 6 Niedziela Postu

Jaworze 9.00 Sp. i Kom. Św. 10.00 nabożeństwo Słowa,

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą;

Świętoszówka 10.00; Betania 10.00

  • Nabożeństwa pasyjne w piątek 27 marca.

Jasienica 16.00; Jaworze 17.30.

Słowem Bożym służyć będzie ks. Marek Uglorz.

Po nabożeństwach odbędzie się spowiedź i komunia święta

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań g. 16:00

- we wtorek rekolekcje dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna dla grupy starszej o 8:00

- w sobotę próba chórku dziecięcego o 9:30

- w sobotę spotkanie młodzieży o 16.00 w Jasienicy.

4. Do świąt Wielkanocnych prowadzimy akcję charytatywną Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. W tym roku pod hasłem „Wiara i miłosierdzie”. Skarbonki można zabrać w kancelarii parafialnej.

5. Wieczór pieśni pasyjnej w przyszłą niedzielę 29 marca o 16.00 w kościele w Jaworzu. Serdecznie zapraszamy.

6. W najbliższą środę na terenie Jaworza odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegóły zbiórki w gablocie parafialnej.

7. Diakonia Cieszyńska zwraca się z apelem o zebranie ofiary podczas tegorocznego Czasu Pasyjnego na rzecz wsparcia naszego bratniego Luterańskiego Kościoła na Ukrainie, wspomagając go w jego działaniach diakonijnych i udzielając doraźnej pomocy bytowej dla zborów. Zachęcamy do włączenia się do akcji i dziękujemy za każdy złożony na ten cel dar. Listy na ten cel będą w kancelarii parafialnej, i przy wyjściu z kościoła w Jasienicy, w Świętoszówce i Betanii. Ofiarę tę zbieramy do Świąt Wielkanocnych.

8. Wspomnienia:

śp. Rudolf Zipser                                  7/2015 Jaworze

śp. Alina Macura                                  5/2015 Jaworze

śp. Jan Stekla                                        8/2005 Jaworze

śp. Danuta Kuklielak                          –/2012 Jaworze

śp. Jerzy Stekla                                    –/2011 Jaworze

śp. Zbigniew Grzybowski                  –/2014 Jaworze

śp. Józef Błahut                                    1/2012 Jaworze

śp. Ewa Matuszczyk                            6/2015 Świętoszówka