4 Niedziela Postu (Laetare) 15.03.2015

 „Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.” Ewangelia Jana 12,14

Tekst: Ew. Jana 12, 20 – 26
Ksiądz: ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze (15.03.2015 r.) nabożeństwo w Jaworzu o 18.00
  • 22.03.2015 – 5 Niedziela Postu

Jaworze 9.00 Sp. i Kom. Św. 10.00 nabożeństwo Słowa,

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą oraz o 18.00;

Świętoszówka 10.00

  • Nabożeństwa pasyjne w piątek 20 marca.

Jasienica 16.00; Jaworze 17.30.

Słowem Bożym służyć będzie ks. Waldemar Szajthauer z Wisły. Po nabożeństwach odbędzie się spowiedź i komunia święta.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedzialek posiedzenie Rady Parafialnej  o 18:00 w Jaworzu

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna dla młodszej o 8:00

- w sobotę próba chórku dziecięcego o 9:30

- w sobotę spotkanie młodzieży o 16.00 w Jaworzu.

3. Prowadzimy akcję charytatywną Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. W tym roku pod hasłem „Wiara i miłosierdzie”. Skarbonki można zabrać w kancelarii parafialnej.

4. Rekolekcje pasyjne dla szkół podstawowych i gimnazjów od poniedziałku do środy. W Jaworzu: Gimnazjum 8.30; SP 10.30; Jasienica i Świętoszówka SP 9.30; Gimnazjum 11.30. W środę nabożeństwa na zakończenie rekolekcji Jaworze 9.00; Jasienica 11.00.

5. 21 marca Stowarzyszenie miłośników sztuki zaprasza dzieci na warsztaty rękodzieła w godzinach od 11.30 do 14.00 w sali parafialnej w Jaworzu.

6. Parafia w Bielsku zaprasza na koncert pasyjny 22 marca o 17.00. Szczegóły na plakacie.

7. Wiosenna Konferencja Kobiet 21 marca w Wiśle Jaworniku o 10.00.

8. Jarmark Wielkanocny 22 marca od 10.00 do 16.00 w Sali Sesyjnej „Pod Goruszką”.

9. Z karty żałobnej: śp. Marta Błahut z domu Tyrna urodzona 16.03.1940 w Międzyrzeczu, zamieszkała w Jasienicy ul. Irysów 339, zmarła 07.03.2015 w Bielsku – Białej w wieku 75 lat, w małżeństwie z Janem Błahutem 50 lat, wdową 3 lata.

Pozostali: córka, zięć, synowa, 4 wnucząt, prawnuk, 2 braci z rodzinami, rodzina po zmarłym bracie, ze str. męża: brat z rodziną, rodziny po zmarłych 2 siostrach, dalsi krewni.

Pogrzeb odbył się w środę 11.03.2015 w Jaworzu.

10. Wspomnienia:

śp. Jan Bałowski                        6/2014 Jaworze

śp. Janina Bałowska               25/2010 Jaworze

śp. Helena Penkała                   8/2014 Jaworze

śp. Erwin Kriebelt                     3/2015 Jaworze

śp. Karol Cholewik                    4/2015 Jaworze

śp. Zuzanna Stekla                    7/2014 Jaworze

śp. Alfred Stekla                       –/1999 Jaworze

śp. Henryk Stekla                   33/2012 Jaworze