4 Niedziela Postu (Laetare) 15.03.2015

Ks. Andrzej Krzykowski, Pieśni: 558,785, 925, 726, 135, introit 35