II Niedziela po Epifanii 18.01.2015

Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.” Ew. Jana 1,17

Tekst: Ew. Jana 2,1-11
Ksiądz: Andrzej Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

 • dzisiaj jeszcze(18.01) nabożeństwo w Jasienicy o 18.00
 • 25.01.2015 – Ostatnia Niedziela po Epifanii:
  • Jaworze 10.00
  • Jasienica 8.00
  • Świętoszówka 10.00

2. Zajęcia w tym tygodniu:

 • w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18:00,
 • we wtorek próba chóru o 19.00,
 • we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,
 • w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,
 • w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00
 • w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,
 • w piątek spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00,
 • w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00 grupa starsza,
 • w sobotę próba chórku dziecięcego o 9.30.

3. Komunikat

Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 8.02.2015 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2014 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2014 rok i przyjąć preliminarz na 2015 rok. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

4. Zapowiedzi

Adam Tomasz Starnawski urodzony w Kobiernicach, syn Adama i Teresy z domu Korzonkiewicz, zamieszkały w Kobiernicach, wyznania rzymsko – katolickiego i Marzena Izabela Mendroch, urodzona w Bielsku – Białej, córka Edwarda i Danuty z domu Michnik, zamieszkała w Jasienica, wyznania ewangelickiego, oboje stanu wolnego.

5. Z karty żałobnej

 • w wieku 59 lat zmarł śp. Piotr Costazza zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w piątek 16.01.2015 w Jaworzu.
 • w wieku 78 lat zmarła śp. Hermina Urbaś – z domu Macura, zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 20.01.2015 o 14:30 z kościoła w Jaworzu.

6. Wspomnienia

 • śp. Marian Rapacz –/2005 Jaworze
 • śp. Henryk Lorek 26/2014 Jasienica
 • śp. Emilia Mendroch 4/2014 Jasienica