Ostatnia Niedziela po Epifanii 25.01.2015

Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.”  Izajasz 60,2

Tekst:  Ew. Mateusza 17,1-9
Ksiądz: Władysław Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

 • 01.02.2015 – 3 Niedziela przed Postem
  • Jaworze 9.00 Spowiedź i Komunia Święta,  10:00 nabożeństwo Słowa
  • Jasienica 8:00 z komunią świętą
  • Świętoszówka 10:00 z Komunią Świętą
  • Betania 10.00
 • Dzisiaj(25.01) nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w kościele katolickim w Jaworzu o 16:00. Kazanie ks. W. Wantulok.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

 • w poniedziałek Koło Zainteresowań o 16:00,
 • we wtorek próba chóru o 19.00,
 • w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,
 • w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,
 • w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,
 • w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00 grupa młodsza,
 •  w sobotę próba chórku dziecięcego o 9.30.

3. Komunikat

Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 8.02.2015 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2014 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2014 rok i przyjąć preliminarz na 2015 rok. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu

4. Z karty żałobnej

 • w wieku 82 lat zmarł śp. Jan Kukla  zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w środę 21.01.2015 w Jasienicy.

5. Wspomnienia

 • śp. Helena Konik 29/2014 Jaworze
 • śp. Helena Kanik 3/2010 Jasienica
 • śp. Paweł Kanik 24/1990 Jasienica