Zakończenie służby dyrygentki chóru p. Ruty Janik

W niedzielę 6 października 2013 roku odbyło się pożegnanie dyrygenta Ewangelickiego Chóru kościelnego w Jaworzu p. pastorowej Ruty Janik.

Czci godna pani pastorowa Ruta Janik, drodzy chórzyści, siostry i bracia, szanowny zborze.

2013.10.06 13.06.00

Przypadło mnie dziś w udziale złożyć w imieniu całego zboru i rady parafialnej, dyrygentce naszego Chóru Kościelnego, podziękowanie za jej pracę, w związku z zakończeniem jej funkcji dyrygenta i przejścia na zasłużony odpoczynek. Powinność tą wykonuję z wielką przyjemnością, ponieważ jest komu i jest za co dziękować.

Pani Ruta Janik swoją pracę z Ewangelickim Chórem Kościelnym w Jaworzu rozpoczęła w 1969 roku i przez 44 lata nieprzerwanie jako dyrygent ten chór prowadziła. W 100 letniej historii chóru odliczając czasy wojny i okupacji to pół wieku, połowa historii zapisana została jej pracą i wysiłkiem. W tym czasie zmieniały się nie tylko warunki polityczno społeczne, zmieniały się roczniki chórzystów, zmieniał się stan liczbowy chóru, zmieniały się zarządy, a chór śpiewał. Wyćwiczył i wyśpiewał ponad tysiąc pieśni. Nie było i nie mogło być żadnego święta parafialnego, kościelnego, czasem ślubu i pogrzebu aby chór w naszej parafii nie śpiewał.

Wysoki kunszt chóru prowadzonego przez Rutę Janik poznały parafie Diecezji Cieszyńskiej i wiele parafii ewangelickich w kraju. Od lat siedemdziesiątych nastąpiły również wyjazdy zagraniczne na zaproszenie parafii niemieckich ,holenderskich, czeskich i słowackich. Chór prezentował pieśni religijne, ale również zestawy pieśni regionalnych i ludowych ze Śląska Cieszyńskiego. Występując często w strojach cieszyńskich za granicą był ambasadorem naszej parafii, gminy i kraju. Dobór repertuaru i sprawy organizacyjne wymagały wiele wysiłku dyrygenta i całego chóru.

Chór pod batutą dyrygentki organizował i uczestniczył na przestrzeni wymienionych lat w wieczorach pieśni i koncertach w naszym kościele, w koncertach i przeglądach diecezjalnych a także uczestniczył w występach środowiskowych w naszej gminie, w dożynkach w Jaworzu, prezentując bogaty repertuar pieśni ludowych i obrzędowych.

Ewangelicki Chór Kościelny przygotowywał także pod dyrekcja Ruty Janik ciekawy repertuar na swoje jubileusze i na jubileusze pracy dyrygenta a było ich w sumie wiele. Zwieńczeniem było stulecie chóru w roku ubiegłym, gdzie wraz z weteranami z lat minionych, chór dał popis swoich umiejętności.

Pani Ruta Janik ukochała pieśń, śpiew i muzykę. Tej pasji oddawała się czynnie przez 44 lata osiągając wysoki poziom wykonawstwa, który spotykał się z uznaniem odbiorców, słuchaczy i władz samorządowych. Za swoją prace otrzymywała nie tylko kwiaty i słowa uznania, ale także wyróżnienia i odznaczenia jak Laur Srebrnej Cieszynianki, Zasłużony dla Kultury i inne.

Szanujemy decyzję naszej dyrygentki o przejściu na zasłużony odpoczynek, mamy świadomość, że kończy się w historii chóru i parafii pewien etap, etap zaznaczony pracą pani pastorowej Ruty Janik. Wynikiem tej pracy były wyćwiczone i wyśpiewane przez chór pieśni, których odbiorcami byli i są nasi zborownicy, społeczeństwo Jaworza, parafie i miejscowości w których chór gościł. W imieniu wszystkich odbiorców tych pieśni przekazuję na pani ręce serdeczne słowa podziękowań za wieloletnią pracę, za dostarczenie nam tylu artystycznych przeżyć. Dziękuje za pani postawę i umiejętność wytworzenia w zespole chórowym atmosfery pracy, przyjaźni i wzajemnego poszanowania. Dziękuję za pani skromność i życzliwość w kontaktach międzyludzkich. Życzę odpoczynku, zdrowych i spokojnych kolejnych lat życia, a jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z bogatego pani doświadczenia.

Leopold Kłoda