Złota Konfirmacja 2013

Złota konfirmacja w Jaworzu.

Tradycyjnie w Święto Trójcy Świętej przeżywaliśmy w naszej Parafii jubileusze konfirmacji. W tym roku to święto przypadło na niedzielę 26 maja. W uroczystości uczestniczyło 41 konfirmantów: 24 osoby przeżywały jubileusz 50-lecie konfirmacji, 16 osób jubileusz 60-lecia i 1 osoba 70-lecie tego ważnego dla każdego ewangelika wydarzenia, jakim jest konfirmacja.

Nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 10:00 procesjonalnym wejściem do jaworzańskiego kościoła. W nabożeństwie wzięli udział proboszczowie Parafii w Jaworzu – ks. Władysław Wantulok i ks. Andrzej Krzykowski oraz ks. prof. Manfred Uglorz, który przed 50 laty uczestniczył w uroczystości konfirmacji jako wikariusz naszej Parafii. Aktu konfirmacji dokonał wtedy ówczesny proboszcz ks. Ryszard Janik.

W czasie nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Andrzej Krzykowski. Słowo pozdrowienia przekazał Jubilatom ks.prof. Manfred Uglorz, zaś przemówienie spowiednie wygłosił ks. Władysław Wantulok. Wszyscy Jubilaci przystąpili do Sakramentu Świętej Wieczerzy. W czasie nabożeństwa usługiwał Chór naszej Parafii pod dyrekcją p.Ruty Janik.

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w sali parafialnej. W spotkaniu uczestniczył ks. radca Ryszard Janik, który w swoim przemówieniu przypomniał wiele wydarzeń radosnych i smutnych, ktore składają się na ostatnie 50 lat.. Był też czas na wspomnienia i rozmowy. Każdy z Jubilatów otrzymał od Parafii pamiątkowy dyplom. (xww)