Miedzyparafialne Spotkanie Kobiet

W sobotę 20 kwietnia w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Betania odbyło się międzyparafialne spotkanie dla kobiet „Być kobietą – piękno ducha i ciała”.

42013.04.21 21.28.25

W spotkaniu uczestniczyły 34 osoby, oprócz uczestniczek z naszej parafii, przyjechały też panie z Bielska i Międzyrzecza. Spotkanie rozpoczął wykład biblijny „Kobieta dzielna i piękna”, który w oparciu o fragment Przypowieści Salomona 31,10-31 (Pochwała dzielnej kobiety) wygłosiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Prelegentka w oparciu o doświadczenia własne oraz innych kobieta dzieliła się refleksjami na temat tego, jak współczesna kobieta może być dzielna i czy ma prawo określać siebie jaką piękną. W swoim wystąpieniu poruszyła kilka ważny problemów z którymi borykają się kobiety, zarówno mężatki jak i żyjące samotnie, między innymi kwestię doświadczania agresji i przemocy, nadużyć w aferze seksualności, bycia zdradzoną, odrzuconą, niedocenianą i nieszanowaną przez partnerów życiowych. Wskazała też, że w każdej sytuacji kobieta może budować swoją wartość w oparciu o relacje z Bogiem i z niej czerpać siły do bycia dzielną na co dzień, także w przeciwnościach. Kobieta ma też prawo nazywać siebie dzielną i piękną, być zadowolona z swoich umiejętności i sukcesów, bo jest przecież Bożą córką i wszystko co posiada, także wynikające z duchowości i dojrzałości wewnętrzne piękno, ma swoje źródło w Bogu.

Po przerwie uczestniczki podzieliły się na grupy, aby w czasie zajęć warsztatowych prowadzonych przez Iwonę Holeksę zastanowić się nad tym, czy potrafią spojrzeć na siebie same z taką miłości z jaką spogląda na nie Bóg. Każda z pań miała możliwość przyjrzeć się temu, co myśli o sobie na co dzień, jak siebie traktuje, co podoba jej się w jej własnym ciele, w jakich dziedzinach czuje się dobra i kompetentna, a także jak widzi siebie w relacjach z ludźmi i z Bogiem. Uczestniczki dzieliły się swoimi przemyśleniami, ale także wspólnie zastanawiały nad tym, co przeszkadza im widzieć siebie tak, jak widzi je Bóg i docenić to, co od Niego otrzymały. Na koniec warsztatów panie miały okazję doświadczyć jak energetyzujące może być mówienie sobie wzajemnie komplementów.

Ostatnim punktem programu, który rozpoczął się po obiadowej przerwie, było spotkanie ze stylistką, Bernadetą Weber, która na wybranej drogą losowania „modelce” (szczęśliwą wybraną okazała się Ewa Ryrych) pokazała zasady doboru kolorów ubioru i makijażu do typu urody. Analiza kolorystyczna poprzedzona była wprowadzeniem, w czasie którego panie mogły zobaczyć różnicę między paletą barw ciepłych i zimnych, harmonijnych i kontrastowych. Następnie za pomocą kolorowych chust i przy aktywnym udziale uczestniczek, wizażystka poszukiwała kolorów najbardziej optymalnych dla modelki. Gdy paleta barw została wybrana, prowadząca przeszła do robienia makijażu, krok po kroku tłumacząc każdy swój ruch i omawiając efekt jaki chce otrzymać. Tutaj panie, które było w roli obserwatorów mogła także bardzo dużo się nauczyć. Końcowy wizerunek modelki wprawił uczestniczki w osłupienie, gdyż makijaż i odpowiednie kolory dokonały prawdziwej metamorfozy – uwypukliły naturalne walory urody i przygaszone niekorzystnymi kolorami piękno.