Konferencja Kobiet w Skoczowie

27. kwietnia 2013 r. odbyła się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie Diecezjalna Konferencja Delegatek Kół Pań Diecezji Cieszyńskiej.

Konferencja zgromadziła prawie 40 osób z następujących miejscowości w kolejności alfabetycznej: z Brennej-Górek, Cieszyna, Drogomyśla, Dzięgielowa, Goleszowa, Godziszowa, Jasienicy, Jaworza, Simoradza, Skoczowa, Ustronia, Wisły-Głębiec. W konferencji uczestniczyła również trzyosobowa delegacja Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania z Czeskiego Cieszyna, z pastor Zdeną Pastuszkovą na czele.

2013.04.22 15.31.10

Temat spotkania: O dzielności w przeciwnościach – skupił uwagę słuchaczek na drogach życia diakonis i losie Diakonatu. Konferencję rozpoczęła s. Wanda Wieczorek rozważaniem Słowa Bożego o wiecznym przymierzu, które zawarł Bóg ze swym ludem (Iz 55,3).

Jak powiedział Henri J.M. Nouwen: Przeciwności, a nawet nieszczęście mogą wywierać decydujący wpływ na życie człowieka i tak nim pokierować, że podejmie najważniejszą dla siebie decyzję. W kontekście tej myśli – o losach sióstr i ich odwadze, jak również przeciwnościach, z którymi zetknęły się – mówiły:

  • Władysława Magiera – o Siostrze Starszej, jak nazywano pierwszą przełożoną Diakonatu Eben-Ezer, s. Annę Klimszę;
  • Elżbieta Cieślar – o . s. Jadwidze Kunert – duchowej przewodniczce wielu;
  • A.Błahut-Kowalczyk – o Matce Przełożonej, s. Danucie Gerke; która przeprowadziła Diakonat przez trudne lata powojenne do 1981r.
  • S. Lidia Gottschalk – o współczesnych trudnościach i realiach Diakonatu.

Drugą część spotkania prowadzoną przez Annę Wantulok wypełniły: wspólne zdjęcie uczestniczek konferencji, wymiana doświadczeń z poszczególnych kół i śpiew. Modlitwę na zakończenie zmówiła diakon Karina Chwastek-Kamieniorz, pobłogosławiła zebranym s. Lidia Gottschalk. (abk aw)