Wieczór pasyjny

W niedzielne popołudnie 24. marca 2013 w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Jaworzu odbył się tradycyjny Wieczór Pasyjny.

Zgromadzonych przywitał kurator Parafii Leopold Kłoda, który poprowadził koncert.
Spotkanie rozpoczął Słowem Bożym i modlitwą proboszcz parafii w Jaworzu ks. Władysław Wantulok.

2013.03.24 19.02.50

Grą na organach Wieczór uświetniła Małgorzata Penkala-Ogrodnik, która akompaniowała również do pieśni śpiewanych przez wszystkich zebranych w kościele.

Przedstawiciele Koła Młodzieży przygotowali program „Postacie Wielkiego Tygodnia”. Łukasz Cieślar, Jakub Kaulbert, Łukasz Labza i Paweł Wantulok przypomnieli fragmenty Słowa Bożego mówiące o postaciach Wielkiego Tygodnia: Piotrze, Judaszu, Piłacie, Arcykapłanie. Wojciech Krzykowski wraz z opiekunem młodzieży ks. prob. Andrzejem Krzykowskim przygotowali prezentację multimedialną składającą się z obrazów słynnych malarzy inspirowanych tekstami biblijnymi.

2013.03.24 19.02.54

Gościnnie wystąpił w Jaworzu Zespół Dzwonków działający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie od 2002 roku. Zespół z okazji swojego 10-lecia w 2012 roku wydał płytę „Kolędy”. Do tej pory występował w 50 różnych miejscach w kraju i za granicą. W Jaworzu 14-osobowy zespół pod kierunkiem Doroty Podżorskiej wykonał pięć utworów.

Chórek Dziecięcy z Jaworza, który prowadzi Eryka Binek-Pytlowany, zaprezentował trzy pieśni: „Jezus na krzyżu”, „Widziałeś Panie”, „Smutny był Jezus w Getsemane”. Choć chórek liczy zaledwie 9 osób, to na twarzach dzieci widać, z jaki zaangażowaniem, z serca wykonują każdą pieśń.

Zespół „Cantate”, prowadzony przez Małgorzatę Penkala-Ogrodnik wykonał cztery pieśni: „Prowadź mnie pod krzyż”, „Ty przecież”, „Miłość jest darem”, „Jezus zwyciężył”.

Ewangelicki Chór Kościelny w Jaworzu, którym dyryguje pastorowa Ruta Janik zaprezentował również cztery pieśni: „Golgoto, Golgoto”, „O mów, czy krew swą wylał Pan”, „Golgota” oraz chór męski „Ludu, mój ludu”.

Na zakończenie koncertu trzy połączone jaworzańskie zespoły: Ewangelicki Chór Kościelny, Chórek Dziecięcy i Zespół „Cantate” wykonały pieśń Eryki Binek-Pytlowany „Za krokiem krok”, zespołami dyrygowała autorka utworu.

Anna Wantulok