1 Niedziela po Wielkanocy 07.04.2024

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”  I Piotra 1,3

Tekst: Ewangelia Jana 20,19-29
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 14.04.2024 – 2 Niedziela po Wielkanocny

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Szkółki odbywają się równolegle do naszych nabożeństw.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu o stałych porach:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę wyjazd młodzieży i starszej grupy konfirmantów do Wrocławia.

4. Od Wielkanocy do świąt Zesłania Ducha Świętego Kościół prowadzi zbiórkę na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

5. Do nabycia jest nowy, świąteczny numer Informatora Parafialnego „Z życia i wiary”.

6. PTEw zaprasza na spotkanie 8 kwietnia o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: Biblijny portret mężczyzny cz. II. Temat przedstawi ks. prof. Chat Marek Jerzy Uglorz.

7. Zapraszamy na Kolację dla mężczyzn, która odbędzie się 27.04.2024 o g. 17:00 w sali pod Harendą w Jaworzu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w względu organizacyjne prosimy o zapisywanie się w kancelarii parafialnej. Zapisy do dnia 20 kwietnia. Szczegóły na plakacie i na stronie internetowej parafii

8. Koło Diakonii zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 15.04.2024 o g. 17:00 w sali parafialnej w Jaworzu. Spotkanie będzie połączone z wykładem „Herrnhuci, Bracia Morawscy – historia i misje” Temat przedstawi mgr Piotr Kokotkiewicz.

9. Na podstawie uchwały Rady Parafialnej zwołuje się Zgromadzenie Parafialne na 21.04.2024 po nabożeństwie w Jaworzu. Celem zgromadzenia jest powołanie w parafii stacji socjalnej, która zgodnie z przepisami kościelnymi musi zostać powołana uchwałą Zgromadzenia Parafialnego. Powołanie stacji socjalnej będzie jedynym punktem porządku zgromadzenia.

10. Koło Diakonii zaprasza po nabożeństwie na kawę i ciasto do kawiarenki.