5 Niedziela Postu Judica 17.03.2024

„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu”. Ewangelia Mateusza 20,28

Tekst: 1 Mojżeszowa 22,1-14 
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 24.03.2024 – 6 Niedziela Postu:

Jasienica 8.00 z komunią św.

Jaworze 9.00 Sp. i Komunia św.;  10.00 – nabożeństwo z udziałem Chóru, zespołu Cantate, oraz zespołu młodzieżowego;

Świętoszówka 10.00

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw.

  • 22.03.2024 – nabożeństwa pasyjne

Jasienica 16.00 z komunią św.;

Jaworze 17.30 z komunią św.

Kazanie wygłosi ks. Marek Michalik z Wisły Czarnego

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek próba chóru o g. 19:00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 9.00; grupa starsza uczestniczy w między parafialnym spotkaniu młodzieży,

- w sobotę między parafialne spotkanie młodzieży o 17.00 w Jaworzu.

3. W czasie pasyjnym prowadzimy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi „Skarbonka dobrego serca”.

4. Jest okres rozliczeń podatkowych. Jeśli ktoś posiada taką możliwość to apelujemy, żeby pamiętać o przekazaniu 1,5% z odliczenia na rzecz czy to działających w naszym Kościele organizacji, czy fundacji dzieci niepełnosprawnych, a takie mamy również w parafii.

5. Zapraszamy na Kolację dla mężczyzn, która odbędzie się 27.04.2024 o g. 17:00 w sali pod Harendą w Jaworzu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w względu organizacyjne prosimy o zapisywanie się w kancelarii parafialnej. Zapisy do dnia 20 kwietnia. Szczegóły na plakacie i na stronie internetowej parafii

6. Informacja Biskupa Kościoła: W lipcu ubiegłego roku miało miejsce spotkanie z Radą Parafialną oraz członkami parafii w Jaworzu. Na zakończenie spotkania Biskup Kościoła obiecał, że dojdzie do kolejnej wizyty w Jaworzu po to by ocenić czy nastąpiły pozytywne zmiany. Spotkanie odbędzie się w środę 20 marca od g. 18.30 do maksymalnie do 20.00. Spotkanie ma na celu spojrzenie na wydarzenia z ubiegłego roku z pewnej perspektywy z jednoczesnym przyjrzeniem się temu jak obecnie funkcjonuje parafia.

7. Z karty żałobnej:

  • W wieku 82 lat zmarła śp. Paulina Pieszka z domu Plinta zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 16.03.2024 w Jasienicy.