Niedziela Invocavit 18.02.2024

„Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć działa diabelskie”. 1 Jana 3,8b

Tekst: Ewangelia Mateusza 4,1-11
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 25.02.2024 – 2 Niedziela Postu

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Jaworze 9.00 sp. i komunia św.; 10.00;

Świętoszówka 10.00;

Prosić będziemy o ofiarę na Diakonię Kościoła;

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. Szkółka w Jasienicy dla grupy starszej.

  • 23.02.2024 – tygodniowe nabożeństwa pasyjne

Jasienica 16.00; Jaworze 17.30 nabożeństwa z komunią świętą. Kazanie wygłosi ks. Mateusz Mendroch z Cieszyna.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych;

3. Zajęcia w tygodniu o stałych porach:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18:00,

- we wtorek próba chóru o g. 19:00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży po nabożeństwie w Jaworzu, z udziałem Mateusza Mendrocha diecezjalnego duszpasterza młodzieży,

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza 9:00, grupa starsza 10:00.

4. Rozpoczynamy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi „Skarbonka dobrego serca”. Zebrane środki zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących – leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków, wsparcie projektów na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz wszelką pomoc w zależności od potrzeb. Zachęcamy do przyłączenia się do tej akcji. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. Jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości. Jest wyrazem miłosierdzia.

5. Zapraszamy na Warsztaty Wielkanocne – kartka Świąteczna w sobotę 02.03.2024 o 10:00 w sali parafialnej. Zapraszamy młodzież i dorosłych. Obowiązują wcześniejsze zapisy w kancelarii parafialnej. Szczegóły na plakacie.

6. Spółdzielnia Energetyczna „Jaworze” w Jaworzu zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w środę 21 lutego o 17.00 w sali parafialnej. Przedmiotem spotkania będzie omówienie:

- zagadnień związanych ze zmianami na rynku energii elektrycznej,

- możliwości tworzenia lokalnych społeczności energetycznych,

- zalet związanych z członkostwem w spółdzielni działającej na terenach wiejskich,

- możliwości znaczącego zmniejszenia opłat za energię elektryczną, w tym także przez podmioty nie posiadające własnych instalacji fotowoltaicznych.

7. Z Karty żałobnej:

  • W wieku 44 lat zmarł śp. Przemysław Kowala zamieszkały w Grodźcu. Pogrzeb odbył się w sobotę 17.02.2024 w Świętoszówce.
  • W wieku 75 lat zmarł śp. Zbigniew Adamczyk zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się w środę 21.02.2024 o 15.00 z kościoła w Jaworzu.