2 Niedziela przed Postem 04.02.2024

„Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”. Hebrajczyków 3,15

Tekst: Ewangelia Marka 4,26-29 
ks. Z. Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 11.02.2024 – Niedziela przed Postem

Jaworze 8.00;

  • 18.02.2024 – 1 Niedziela Postu

Jasienica 8.00 z komunią św;

Jaworze 9.00 sp. i komunia św.; 10.00 nabożeństwo rodzinne;

Świętoszówka 10.00 z komunią św;

  • Nabożeństwa pasyjne w piątek 16 lutego Jasienica 16.00; Jaworze 17.30 nabożeństwa z komunią świętą. Kazanie wygłosi ks. Dariusz Madzia z Istebnej.
  • Na Szkółki niedzielne po feriach zimowych zapraszamy 18 lutego.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00;

- wtorek o 19:00 próba Chóru;

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00;

3. PTEw zaprasza na spotkanie sprawozdawcze za rok 2023, które odbędzie się w poniedziałek 5 lutego o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu.

4. Koło Diakonijne organizuje szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie odbędzie się w sobotę 17 lutego o 11.00 i potrwa 1,5 godziny. Szkolenie prowadzić będą specjaliści z dziedziny ratownictwa medycznego. Szkolenie jest bezpłatne. Ze względów technicznych (ograniczone miejsce do ćwiczeń w sali parafialnej) obowiązują zapisy w kancelarii parafialnej. Jeśli będzie większa ilość chętnych zostanie utworzona dodatkowa grupa.

5. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 11.02.2024 po porannym nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2023 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2023 rok i przyjąć preliminarz na 2024 rok.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 89 lat zmarła śp. Anna Fender z domu Kezwoń, zamieszkała w EDO Soar w Bielsku-Białej. Pogrzeb odbył się w sobotę 03.02.2024 w Jasienicy.
  • W wieku 89 lat zmarła śp. Stefania Wiśniewska z domu Mendroch, zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 05.02.2024 o 14.00 z kościoła w Jaworzu.
  • Zmarł śp. ks. Stanisław Dorda – urodzony 22 10. 1935 roku w Nawsiu. Był proboszczem parafii w Ustroniu, a od 1983 roku do emerytury proboszczem parafii w Bytomiu. Zmarł 2 lutego 2024 roku w Warszawie w wieku 88 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 10 lutego z kościoła ewangelickiego w Ustroniu o godzinie 12:00.