1 Niedziela Adwentu 03.12.2023

„Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski.”  Zachariasz 9,9

Tekst:  Psalm 24           
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 10.12.2023 – 2 Niedziela  Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Jaworze 9.00 komunia św. i 10.00;

Świętoszówka 10.00 z komunią św.

Nabożeństwo dla seniorów w Jaworzu o 14.00

Szkółki niedzielne we wszystkich punktach równolegle do nabożeństw. W Jasienicy w przyszłą niedzielę szkółka dla grupy starszej.

  • 06.12.2023 –  nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00 z komunią świętą

Jaworze 17.30 z komunią świętą

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki, rodzinie wspominającej swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- w środę spotkanie Koła Pań po nabożeństwie,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jaworzu o 17.00,

- pozostałe spotkania zgodnie z planem.

4. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

Do zakupienia kalendarze jednokartkowe z Dzięgielowa po 5 złotych oraz kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” komplet 64 zł.

5. PTEw zaprasza na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 11 grudnia o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 87 lat zmarł śp. Gustaw Kukla zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w środę 29.11.2023 w Jaworzu.