Niedziela Wieczności 26.11.2023

Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone”. Ewangelia Łukasza 12,35

Tekst:  2 Piotra 3,8-13     
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • Dzisiaj prosić będziemy o ofiarę na Fundusz Stypendialny im. Marcina Lutra. Ofiarę zbiorą członkowie Rady Parafialnej.
  • 03.12.2023 – 1 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00  z komunią świętą,

Jaworze 9.00 Sp. i komunia święta i 10.00  – w czasie nabożeństwa wystąpi Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna,

Świętoszówka 10.00,

Nabożeństwo dla seniorów w Jasienicy o 14.00

Szkółki niedzielne we wszystkich punktach równolegle do nabożeństw. W Jasienicy w przyszłą niedzielę szkółka dla grupy młodszej.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki, rodzinom wspominającym swoich zmarłych. Zbliża się koniec roku i zwracamy się z prośbą i apelem do tych, którzy jeszcze nie opłacili składki kościelnej. Funkcjonowanie Parafii również związane jest z opłatami za media. W tym roku wykonano z własnych środków wiele prac na terenie Parafii. Opłacenie składki kościelnej jest wyrazem naszej ewangelickiej odpowiedzialności za naszą Parafię.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza o 9.00; grupa starsza o 10.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jaworzu o 17.00,

- pozostałe spotkania zgodnie z planem.

4. Można jeszcze opłacić wirtualną paczkę w kwocie 60 złotych. Z tych środków zostaną przygotowane paczki w CME. Do każdej paczki należy dołączyć 15 złotych na opłacenie transportu. Do końca listopada.

5. Prenumerata Zwiastuna na 2024 rok wynosi 190 złotych, na półrocze 95 złotych.

6. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zaprasza na wydarzenie MAGIA ŚWIĄT w Jaworzu, które odbędzie się 2 grudnia 2023 r. od godz. 12.00 na terenie jaworzańskiego Amfiteatru. Program na plakacie w gablocie.

7. Z karty żałobnej:

  • W wieku 65 lat śp. Halina Michałek zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w piątek 24.11.2023 w Jaworzu.