2 Niedziela przed końcem roku kościelnego 19.11.2023

ks. W. Wantulok,
ks. A. Krzykowski