Dziękczynne Święto Żniw 01.10.2023

„Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie”. Psalm 145,15

Tekst: Ewangelia Łukasza 12,15-21      
ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dziś  prosić będziemy o ofiarę, która przeznaczona będzie na nasze Domy Opieki
  • Dzisiaj nabożeństwo z Komunią Świętą
  • 08.10.2023. – 18 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00 z Komunią Świętą;

Szkółki niedzielne we wszystkich punktach równolegle do nabożeństw. W Jaworzu w sali parafialnej, w Jasienicy w „starej szkole”, w Świętoszówce w sali OSP.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na przyozdobienie ołtarza.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy g. 17:00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18:00

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w piątek wyjazd grupy młodzieży na OZME do Ozorkowa, zjazd młodzieży będzie od piątku do niedzieli.

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza o 9:00; grupa starsza o 10:00

4. PTEw zaprasza w poniedziałek 02.10. o 18:00 na spotkanie do sali parafialnej. Temat: Jan Lasota, pastor w Jaworzu w 50 rocznicę śmierci. Temat przedstawi ks. Jan Badura.

5. W sobotę w sali „Pod Harendą” odbędzie się „Kolacja dla Kobiet” o g. 16:00. Spotkanie dla osób, które się wcześniej na nie zapisały. W spotkaniu będzie uczestniczyło 100 osób.

6. W październiku prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

7. Po nabożeństwie zapraszamy do Sali parafialnej na spotkanie przy kawie i cieście przygotowane przez Koło Diakonii. Szczególnie zapraszamy seniorów.

8. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 29.10.2023 roku Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru nowej Rady Parafialnej. Zgromadzenie odbędzie się w trzech punktach naszej Parafii w Jaworzu, Jasienicy i Świętoszówce po nabożeństwach. W każdym miejscu wybierani będą kandydaci z tej części naszej parafii tzn.: w Jaworzu głosują mieszkańcy Jaworza i Bielska na radnych z Jaworza; w Jasienicy głosują mieszkańcy Jasienicy i Rudzicy na radnych z Jasienicy; w Świętoszówce głosują mieszkańcy Świętoszówki, Bierów, Grodźca i Łazów na radnych z Świętoszówki. We wszystkich miejscach będzie się głosowało na jedną listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Kandydatów można zgłaszać, lub samemu można zgłosić się jako kandydat. Każdy kandydat musi podpisać stosowną zgodę. Formularz jest do pobrania w kancelarii parafialnej. Lista kandydatów po zatwierdzeniu przez Radę Parafialną zostanie umieszczona w gablotach parafialnych we wszystkich filiałach. Prawo do głosowania posiadają osoby, które w dniu wyborów skończyły 18 lat i mają opłaconą składkę kościelną lub są z niej zwolnieni. Zgłoszenia kandydatów do 15 października w kancelarii parafialnej.

9. Z karty żałobnej:

  • W wieku 91 lat zmarł śp. Edward Ryrych zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w piątek 29.09.2023 w Jaworzu.
  • W wieku 95 lat zmarł śp. Jan Pokładnik zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 02.10.2023 o 15:00 z kościoła w Jaworzu.
  • W wieku 61 lat zmarł śp. Jerzy Broda zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 03.10.2023 o 15.00 z kościoła w Jasienicy.