11 Niedziela po Trójcy Świętej 20.08.2023

„O jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do Przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego” Psalm 84,2.3

Tekst: Jan 4,7-14;40-42
ks. Marian Grega, ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 27.08.2023. – 12 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30;

Jasienica 9.00 z Komunią Świętą;

Jaworze 10.30 z Komunią Świętą;

nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18:00.

  • 26.08.2023 – w sobotę w naszym kościele w Jaworzu będziemy mieli uroczystość ordynacji na duchownych naszego Kościoła magistrów teologii:  Mikołaja Kotkowskiego i naszego parafianina Jarosława Sajdoka. Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się o g. 11:00. Serdecznie zapraszamy.

2. Zaproszenia:

  • PEA w Starym Bielsku zaprasza na PZK w Kamienicy 27 sierpnia o godz. 10.00. Kazanie wygłosi ks. Adrian Lazar ze Szczytna;
  • PZK w Ogrodzonej. Nabożeństwo o g. 10:00. Słowem Bożym służyć będzie ks. Kornel Undas z Mikołowa;
  • Parafia w Wiśle zaprasza na nabożeństwo w leśnym kościele na Bukowej. Nabożeństwo o g. 11.00. Kazanie wygłosi ks. Mikołaj Kotkowski.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00.

4. W poniedziałek 21.08.2023 o 17:00 koło Diakonii zaprasza na spotkanie poświęcone postaci Alberta Schweitzera. W programie także film poświęcony Albertowi Schweitzerowi. Spotkanie poprowadzi p. dr Alina Wiencek-Weiss.

5. Tegoroczny Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej odbędzie się w Ozorkowie w terminie 8-10 października. Parafia organizuje wyjazd. Koszt 160 złotych. Zapisy do 30 sierpnia u ks. A. Krzykowskiego.

6. W sobotę, 2 września o godz. 15.00 w amfiteatrze w Jaworzu odbędzie się Koncert Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej. Serdecznie zapraszamy.

7. W sobotę, 16 września w kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się koncert jubileuszowy z okazji 100-lecia Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Początek koncertu o 16.00.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 51 lat zmarł śp. Zdzisław Surma zamieszkały w Bielsku-Białej Pogrzeb odbył się w piątek 18.08.2023 w Jasienicy.